Att jobba som frilansande tolk för Semantix

Att jobba som tolk innebär att hjälpa andra människor att förstå varandra och att bidra till ett mångkulturellt samhälle. De språk man tolkar mellan är svenska och ett annat språk. Det vanligaste är att man jobbar som frilansande tolk, vilket innebär att man inte har en fast anställning utan istället tackar ja eller nej till förfrågningar om uppdrag från Semantix. Du väljer själv vilka tider på dygnet som du vill vara tillgänglig för tolkuppdrag. Semantix tillfrågar dig endast om uppdrag där du själv säger att du är tillgänglig.

En arbetsdag som tolk är spännande, och ingen dag är den andra lik eftersom uppdragen man får varierar – allt från tolkning vid några minuters sjukvårdsrådgivning till omfattande utredningar hos Migrationsverket.

Du kan välja att bara tolka på exempelvis telefon, eller att tolka på alla sätt ‒ via telefon, video och på plats. När du telefontolkar för Semantix så kräver vi att du har en telefon och ett headset. Det är viktigt med ett headset med bra kvalitet så att tolkningen håller en hög kvalitet gentemot våra kunder. När du tolkar via video så kräver vi att du har webbkamera, headset och Google Chrome.

Semantix utvecklar ständigt tekniken för att våra tolkar ska ha de bästa villkoren när de är ute och tolkar. Vi har både en app och en egen webbsida för våra tolkar som vi ständigt utvecklar utifrån tolkarnas behov.

När man arbetar som frilansande tolk för Semantix så kräver vi att man har en tolkutbildning. Om du saknar tolkutbildning så kan du läsa mer om det här. Som frilansande tolk för Semantix så erbjuder vi bland annat handledning, fortbildning, psykologhjälp och tekniska hjälpmedel.

Har du frågor om att arbeta på som frilansande tolk så kan du mejla tolk@semantix.se. Är du intresserad av att arbeta som frilansande tolk för Semantix? Anmäl dig då genom att klicka på knappen nedan.

Jobba som konferenstolk


Har du en konferenstolkutbildning är du välkommen att skicka din ansökan och ditt cv till:

konferens@semantix.se