Att jobba som frilansande tolk för Semantix 

När du jobbar som frilansande tolk så har du ingen fast anställning utan får arvode för varje tolkning du utför. Du väljer själv vilka tider på dygnet som du vill vara tillgänglig för tolkuppdrag. Semantix tillfrågar dig endast om uppdrag där du själv säger att du är tillgänglig.

Du kan välja att bara tolka på exempelvis telefon, eller att tolka på alla sätt ‒ via telefon, video och på plats. När du telefontolkar för Semantix så kräver vi att du har en telefon och ett headset. Det är viktigt med ett headset med bra kvalitet så att tolkningen håller en hög kvalitet gentemot våra kunder. När du tolkar via video så kräver vi att du har webbkamera, headset och Google Chrome.

Semantix utvecklar ständigt tekniken för att våra tolkar ska ha de bästa villkoren när de är ute och tolkar. Vi har både en app och en egen webbsida för våra tolkar som vi ständigt utvecklar utifrån tolkarnas behov.

När man arbetar som frilansande tolk för Semantix så kräver vi att man har en tolkutbildning. Om du saknar tolkutbildning så kan du läsa mer om det här.

Som frilansande tolk för Semantix så erbjuder vi bland annat handledning, fortbildning, psykologhjälp och tekniska hjälpmedel.

Är du intresserad av att arbeta som frilansande tolk för Semantix? Anmäl dig här. Har du frågor om att arbeta på som frilansande tolk så kan du mejla frilanstolk@semantix.se.