Information om telefontolkning

Nedan hittar du en lista på saker som det är viktigt att tänka på vid telefontolkning.

Tänk på detta vid telefontolkning:

  • Du ska alltid utföra tolkningen från en fast telefonlinje. Du får endast använda mobiltelefon om detta är överenskommet med Semantix.
  • Du ansvarar för en arbetsmiljö utan störningar i bakgrunden, som exempelvis mobiltelefoner, musik, TV, småbarn eller någon som utför hushållsarbete i närheten.
  • Du måste vara tillgänglig vid telefonen hela den bokade tiden även om kunden av någon anledning är försenad.
  • Om du är bokad på ett uppdrag i direkt anslutning till ett annat uppdrag är det en fördel att du meddelar detta i början av tolksamtalet. Då vet kunden när samtalet senast måste avslutas för att du ska hinna bli tillgänglig för nästa kund i rätt tid.
  • Du måste alltid meddela dina aktuella telefonnummer till Semantix. Det är extra viktigt om du har flera telefonlinjer eller om du tillfälligt befinner dig på ett annat telefonnummer än ditt ordinarie.
  • Du ska alltid avrapportera den faktiska tolktiden. Det är viktigt att du och kunden är överens om start- och sluttiden på uppdraget efter avslutad telefontolkning.
  • Du ansvarar för att din telefon och teknik fungerar, att luren ligger rätt o.s.v.
  • Du måste alltid meddela förändringar, exempelvis förseningar.