Information om kontakttolkning

Att tänka på vid kontakttolkning:

  • Du ansvarar för att du är på rätt plats vid rätt tid. Tänk på att kolla upp adressen i god tid om du är osäker.
  • Du måste alltid meddela dina aktuella telefonnummer till Semantix. Det är viktigt att vi kan få tag i dig för att meddela eventuella ändringar.
  • Du ska alltid avrapportera den faktiska tolktiden. Det är viktigt att du och kunden är överens om starttid, sluttid samt restid för uppdraget. Om det blir diskussion, kontakta Semantix så hjälper vi till.
  • Du måste alltid meddela förändringar, exempelvis om du är försenad.
  • Tänk på placeringen i rummet: försök att placera dig så att det bildas en triangel där kunden och klienten/patienten har ögonkontakt med varandra.
  • Fyll i din rekvisition innan du påbörjar uppdraget. Vid uppdragets slut kan kunden sedan snabbt fylla i de resterande uppgifterna.