Rekryteringsprocessen för anställda tolkar

Här nedan ser du vilken rekryteringsprocess man går igenom när man söker jobb som anställd tolk hos Semantix. Man kan under hela processen meddelas ett avslag.

Lämna intresseanmälan

Först måste du lämna intresseanmälan här. Alla våra ansökningar måste komma in via våra webbformulär.

Första intervjun

Du blir först kallad till en intervju där vi ser efter om du uppfyller grundkraven för att arbeta som tolk för Semantix. Vi ser då över språkkunskaper i svenska, språkkunskaper i tolkspråket och om du är lämplig att arbeta som tolk. Här kräver vi att du har med dig cv, personligt brev, två referenser och ett belastningsregister från Polisen.

Språktest

Du går sedan igenom ett språktest i svenska och ett språktest i tolkspråket. Vi meddelar mer exakt hur det går till när du kommer till det här steget i processen.

Andra intervjun

Här får du träffa chefen för det tolkcenter du har sökt till. Detta är en mer djupgående intervju där man ser över mer personlighet och villkor.

Avtal och registrering

Om alla uppgifter som vi tidigare krävt in finns hos Semantix och om vi är överens så skriver vi avtal. Du blir även registrerad som tolk i Semantix system. Här kommer vi även överens om startdatum och liknande.

Introduktion och utbildning

Om du börjar som anställd tolk hos Semantix så går du en två veckors introduktion. Det är för att du ska lära dig om företaget och komma in i verksamheten. Ett annat fokus är även att bli utbildad i vad en tolk får göra och inte göra, och det lär du dig på Semantix tolkutbildning i tolketik och tolkteknik. Alla som blir anställda hos Semantix får genomgå den tolkutbildningen.