Rekryteringsprocess för frilanstolk

Här nedan ser du vilken rekryteringsprocess man går igenom när man ansöker som frilansande tolk för Semantix. Man kan under hela processen meddelas ett avslag.

 

Lämna intresseanmälan

Först måste du lämna en intresseanmälan här. Alla våra ansökningar måste komma in via våra webbformulär.

 

För dig som har utbildning

Har du redan en tolkutbildning så kräver vi in utbildningsbevis på den eller ett bevis på en auktorisation. Vi kräver även in två referenser, ett fotografi till en tolkbricka samt ett utdrag från Polisens belastningsregister. Belastningsregister kan du beställa på www.polisen.se (§ 9, belastningsregister för enskild person). Vi kräver sen att du postar det vidare till oss i ett oöppnat kuvert.
Postadressen är: Semantix Leverantörsteam, Box 1542, 751 45 Uppsala.

Allt övrigt kan mejlas in till oss på tolk@semantix.se.

 

Telefonintervju

Har vi fått in det som vi kräver ifrån dig så gör vi sedan en intervju via telefon. Under intervjun bedömer vi om du är lämplig att arbeta som tolk.

 

Avtal

Kommer du till det här steget i processen så måste du skriva under vår förbindelse med tolkar och vår tystnadsplikt. Du måste även lämna kontouppgifter och eventuellt andra uppgifter som saknas innan vi kan registrera dig hos Semantix.

 

Registrering

När vi har allt som krävs så kommer vi att registrera dig hos Semantix. Du kommer att få ett mejl med ditt tolknummer och information om vår teknik. Vi postar även din nya tolkbricka till dig.

 

Uppföljning

När du har arbetat ett tag så kommer vi att följa upp om allt har gått som det ska och om du trivs med Semantix eller om vi kan göra något bättre för dig. Om uppföljningen ser bra ut så fortsätter du att tolka för Semantix.