Tolkutbildning hos Semantix

För att arbeta som frilansande tolk för oss så kräver vi att man har en tolkutbildning. Vi erbjuder en tolkutbildning i tolketik och tolkteknik för dig som saknar tolkutbildning. 

Utbildningen erbjuds i första hand till dig som talar något av bristspråken eller som bor i ett område där det är brist på tolkar. För att ansöka till Semantix utbildning så måste du fylla i en intresseanmälan här. Vi gör sedan en enskild bedömning på alla sökande. Vår utbildning är på distans och du behöver tillgång till en dator eller surfplatta samt internet. Du måste även själv införskaffa boken Tolkkunskap som är skriven av Tolk- och översättarinstitutet. I övrigt är vår tolkutbildning kostnadsfri. På denna utbildning går du även igenom ett språktest.

Grundutbildning

Semantix rekommenderar att du går den sammanhållna kontakttolkutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Här får du hjälp i realiakunskaper och språkkunskaper i både svenskan och i ditt tolkspråk. Du läser olika delkurser inom introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning, språkfärdighet/svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik. Du kan läsa mer och ansöka på www.blitolk.nu.

Validering av utbildning

Arbetar du som tolk idag men saknar en tolkutbildning? Då rekommenderar vi att du ansöker om att validera din utbildning. Det innebär att du inte behöver gå en hel tolkutbildning, utan istället får dina kunskaper testade. Du kan läsa mer och ansöka på www.blitolk.nu.

Auktorisation

Den högsta kompetensen du kan ha som tolk är att vara auktoriserad tolk. Du kan läsa mer om vad det innebär eller ansöka om att få göra prov för det på www.kammarkollegiet.se. Man gör ett skriftligt och ett muntligt prov hos Kammarkollegiet. Det innebär en kostnad för dig, men arbetar du som tolk hos Semantix så ger vi bidrag till den avgiften. När man auktoriserat sig så kan man även rikta in sig specifikt på juridik eller sjukvård.