Anbudspriset 2015 går till Therése Westerlund på Regeringskansliet

För första gången delas Anbudspriset ut. Priset går till Therése Westerlund, Regeringskansliet, för upphandlingen av översättningstjänster. Hon tar bland annat hem priset för att hon har skaffat sig kunskap om villkoren på marknaden genom en omfattande dialog med branschföreningar och leverantörer.

– Vi ville skapa ett incitament som bidrar till att det blir en god affär under hela avtalsperioden och hållbara avtalsvillkor. Bästa anbud ska vara det bästa anbudet under hela avtalsperioden. Vi måste agera professionellt som köpare, med uppföljning och ett förfrågningsunderlag som faller väl in i branschen, säger en smickrad Therése Westerlund. Bakom en framgångsrik upphandlare står en kompetent beställare. Jag vill därför även tacka Timothy Chamberlain för all hjälp med denna upphandling.

Sju representanter från privata näringslivet står bakom Anbudspriset vars syfte är att uppmuntra fler upphandlare till goda upphandlingar. Priset delades för första gången ut på Almegas Upphandlingsdag den 14 april.

– Att priset delas ut på Upphandlingsdagen är extra roligt då denna dag är ägnad åt leverantörer som jobbar mot offentlig sektor. Priset kommunicerar vår syn på en bra upphandling. Priset kommer fortsättningsvis att delas ut på Almegas Upphandlingsdag, säger Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega.

I upphandlingen har översättningsbranschens största utmaning, prispress, uppmärksammats. Utvärderingen har endast skett på kvalitet och ett väl avvägt pris har satts och kombinerats med ett effektivt uppföljningsverktyg. Regeringskansliet anser sig, genom avtalet, kunna upprätthålla rättssäkerheten.

– Regeringskansliets upphandling av översättningstjänster ger hopp för framtiden. Den innehåller de aspekter vi tycker är viktiga. Transparens och kvalitet i första rummet i samarbete med branschorganisationer visar på nytänkande, säger Maria Krantz, chef för juridik- och anbudsavdelningen på Semantix som är grundare till Anbudspriset.

 

 

Anbudspriset är ett nyinstiftat pris som delas ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov och som fört en dialog med branschen. Initiativtagare och grundare till priset är Semantix. Övriga som står bakom priset är Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, Magnus Kylhed, entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier, Jessica Bjurström, VD på Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), Johan Liberson, Bid Manager National Sales på ManpowerGroup, Mattias Rydstedt, försäljningschef offentlig sektor på Bring Citymail Sweden AB och Mats Brandt, chef offentlig sektor Sverige på Tieto.

För mer information

Maria Krantz,
chef för juridik- och anbudsavdelningen på Semantix
08-506 225 34, 073-624 71 31, maria.krantz@semantix.seBifogade filerDela