Möt oss på Software i Oslo

Den 10‒11 februari kommer Semantix att befinna sig på Softwaremässan i Oslo för att sprida kunskap om språk och översättning och hur man effektivt kan arbeta med detta.

På mässan, under ledning av Software, kommer bland annat arkitekter, systemutvecklare, projektledare och ledare att vara på plats. Det är fokus på företag inom IT och teknik där alla samlas på en och samma punkt för att sprida sin vision och kunskap.

Semantix kommer att vara på plats och demonstrera hur språkhantering går till i olika system samt också visa på varför översättning är viktigt just för IT-företag.

-          Alla aspekter av IT har med information och kommunikation att göra. Med modern teknik är det mycket enklare att nå en global marknad än någonsin tidigare. Undersökningar visar att det är oändligt mycket lättare att sälja en produkt om den är översatt till konsumentens eget språk, säger Nils-Erik Lindström, chef för den översättningstekniska avdelningen på Semantix.

Språk är en del av ett IT-företags varumärke eftersom det handlar om hur konsumenten uppfattar företaget och dess produkter, och därför är Semantix på plats för att demonstrera detta.

Software 2016 kommer bjuda på intressanta föreläsningar och en mötespunkt för företag inom IT.

-          Vi ser fram emot att få träffa alla deltagarna och diskutera de språkutmaningar som kan finnas och som vi, med hjälp av anpassade tekniska lösningar, kan underlätta, säger Erik Pettersson, chef inom nyckelkundsförsäljning på Semantix i Norge.

 

 

 

 

Bifogade filerDela