Efter överklagan står det nu klart – Semantix blir leverantör av översättningar till Kammarkollegiet

I juni förra året gjorde Kammarkollegiet upphandlingen av språktjänster, som Semantix då vann. Beslutet blev överprövat till både förvaltningsrätt och kammarrätt. I slutet av april i år blev Semantix slutligen förstahandsleverantör på rangordnade avrop för engelska och övriga språk.

– Det är otroligt roliga nyheter att vi nu kan komma igång med att leverera högkvalitativa översättningar till alla involverade parter. Vi är speciellt nöjda med de höga kvalitetskrav som Kammarkollegiet ställde på leverantörerna i upphandlingen och hoppas att fler upphandlare lägger hög vikt vid kvalitet i framtiden, säger Mikael Salenstedt, tjänsteområdeschef för översättning på Semantix.

Beslutet överklagades av konkurrenter och därmed blev tilldelningsbeslutet överprövat. Under snart ett års tid har beslutet legat på både förvaltningsrättens och kammarrättens bord. Under denna tid har ramavtalet inte kunnat undertecknas. Men efter att flera instanser har granskat tilldelningen samt anbuden står det nu klart att Semantix blir förstahandsleverantör på rangordnade avrop, samt en av flera leverantörer vid avrop med förnyad konkurrens, och därmed får börja leverera översättningar till statliga myndigheter och andra avropsberättigade organisationer.

– För oss är det nu fullt fokus på att tillsammans med våra översättare leverera översättningar med rätt kvalitet samt hög service och att överträffa Kammarkollegiets redan högt ställda förväntningar, säger Mikael Salenstedt.

Upphandlingen är uppdelad på de tre områdena svenska, engelska och övriga språk.

 

Semantix är Nordens största språkföretag med tjänster inom översättning, tolkning och språkutbildning. Företaget har ett nätverk med 7 500 översättare och tolkar och erbjuder språktjänster inom alla språk. Semantix har sex kontor i Sverige, fyra i Danmark, två i Norge och ett i Finland. Semantix är majoritetsägt av private equity-företaget Segulah.

För mer information

Mikael Salenstedt, tjänsteområdeschef för översättning på Semantix

08-506 119 44, 
mikael.salenstedt@semantix.se

Se även www.avropa.se för information om ramavtalen.Bifogade filerDela