Semantix hjälper människor att mötas under Welcomes familjedag

På lördag anordnas Familjedag på Artipelag i Stockholm som är ett initiativ från personerna bakom appen Welcome! Syftet är att låta fler lokala familjer få upp ögonen för att bjuda in nyanlända i samhället och erbjuda en möjlighet att skapa social kontakt. Semantix är på plats med tolkar för att underlätta kommunikationen familjerna emellan.

På lördag arrangeras en dag, på initiativ av Welcome, där lokala och nyanlända familjer möts och tillbringar en hel dag tillsammans. Cirka hundra personer kommer att vara på plats där man tillsammans äter lunch, spelar fotboll och deltar i en rad andra aktiviteter. Tolkar från Semantix kommer att vara på plats för att underlätta kommunikationen med tolkning, då de nyanlända familjerna inte talar svenska.

– Vi följer vår mission där vi vill bidra till ett mångkulturellt samhälle. Kommunikation är nyckeln och extremt viktigt när nyanlända kommer in i samhället. Får dessa människor inte hjälp att kommunicera, så stannar det upp. Därför kommer vi att vara på plats med tolkar som kan hjälpa familjerna emellan att kommunicera med varandra, säger Hampus Asphage, en av representanterna som kommer att vara på plats för att hjälpa till.

Det råder tolkbrist idag och det är ingenting som är dolt under ytan. En annan anledning till varför Semantix är på plats är för att presentera möjligheterna de nyanlända har att senare börja arbeta som tolkar med de språkkunskaper de då besitter.

– Flera av dessa människor kan vara framtida tolkar och hjälpa andra människor in i samhället. Därför kommer vi också vara informatörer kring detta och visa att en sådan möjlighet finns för dem.

Welcome startades i syfte att engagera fler än myndigheter och kommuner i mottagandet av flyktingar. Initiativet sker helt på ideell basis och drivs av privatpersoner. Dagen hålls ute på Värmdö utanför Stockholm i en av Sveriges främsta konsthallar, Artipelag.

För mer information

Elisabeth Cardoso da Silva, 
Tjänsteområdeschef kontakt- och telefontolkning

08-506 119 11
​elisabeth.cardosodasilva@semantix.seDela