Semantix i Sveriges Radio om den akuta tolkbristen

Elisabeth Cardoso da Silva fick igår svara på frågor om bristen på tolkar . Debatten börjar belysas alltmer och tolkbristen är ett faktum.

Flyktingkrisen är ett stort problem i Sverige idag. Många flyr för sina liv och söker trygghet i andra länder. När de kommer till Sverige så behöver de en tolk som kan hjälpa dessa människorna in i landet och ge dem rätt förutsättningar. I och med flyktingkrisen så har efterfrågan på tolkar ökat. En efterfrågan som inte kan uppfyllas. Regering, myndigheter och utbildningsväsende måste börja arbeta i frågan om den akuta tolkbrist som infinner sig idag, då detta problem sätter rättssäkerheten ur balans och kan i värsta fall innebära livsfara för den enskilde.

Igår publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter skriven av branschföreningen Språkföretagen. Där efterlyser föreningen fem konkreta åtgärder som regering och myndigheter kan arbeta utifrån för att minska tolkbristen.

Efter publiceringen av debattartikeln väljer Radio P6 att ta upp ämnet i ett inslag. Elisabeth Cardoso da Silva, tjänsteområdeschef för kontakt- och distanstolkning på Semantix, får svara på en rad frågor kring ämnet. Denna sändning och artikel hittar ni här

För mer information

Elisabeth Cardoso da Silva, 
Tjänsteområdeschef kontakt- och telefontolkning

08-506 119 11
elisabeth.dasilva@semantix.seDela