Semantix öppnar två nya tolkcenter och skapar 100 nya arbetstillfällen

I syfte att öka tillgången på tolkar skapar Semantix 100 nya arbetstillfällen, dels genom att öppna ytterligare tolkcenter för distanstolkning ‒ ett i Sverige söder om Stockholm och ett i Finland i Helsingfors ‒ och dels genom att utöka verksamheten i Uppsala.

– Vi är glada över att ha en lösning på plats som stärker vårt arbete med att bidra till ett välfungerande mångkulturellt samhälle. Vi ser att det via den kraftigt ökade efterfrågan på tolkning kommer att ske en fortsatt förflyttning från kontakttolkning till distanstolkning. På detta sätt kommer även tolkresurserna bättre till nytta för samhället då tolkarnas tid i större utsträckning används till tolkning istället för till resande, säger Anders Uddfors, vd på Semantix.

De nya tolkcentren kommer att ligga i Skärholmen söder om Stockholm och i Helsingfors. Semantix planerar att vara igång med verksamheten i Sverige i slutet av september och i Finland lite senare.

–  Vi har med framgång drivit ett tolkcenter i Uppsala i tre år där vi har 44 tolkar på plats för distanstolkning. Nu utökar vi dessutom verksamheten där med 30 tolkar, säger Elisabeth Cardoso da Silva, tjänsteområdeschef för kontakt- och distanstolkning på Semantix.

I Sverige söker Semantix framförallt tolkar i språken arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. I Finland behövs främst tolkar i språken arabiska, dari, somaliska och sorani. Parallellt utbildar och fortbildar Semantix tolkar för att de ska kunna arbeta i verksamheten.

–  Vi är glada att kunna starta ett tolkcenter i Finland. Med det här initiativet kan vi fortsatt förbättra tillgången på högkvalitativa tolktjänster, säger Kalle Toivonen, landschef för Semantix Finland.  

För mer information

Elisabeth Cardoso da Silva, tjänsteområdeschef för kontakt- och distanstolkning,
08-506 119 11, elisabeth.dasilva@semantix.se

Ann Wikland, marknadskoordinator, 0769-46 85 55, ann.wikland@semantix.se

 

Sök jobb som tolk härBifogade filerDela