Viktigt inslag i P1-morgon om bristen på tolkar

P1-morgon sände i morse ett inslag om bristen på tolkar.

”För att möta behovet av fler kvalificerade tolkar behöver först och främst antalet utbildningsplatser bli fler. Dessutom måste det finnas möjlighet för tolkar att auktoriseras på fler språk än de 40 som erbjuds i dag, och antalet auktorisationstillfällen behöver också bli fler.” Det säger Elisabeth da Silva, tjänsteområdeschef för tolkning på Semantix.

Hon fortsätter: ”Det är också viktigt att beställare och tolkanvändare ställer krav på tolkarnas kompetensnivå. Ett exempel på språk med stor tolkbrist är dari. Där finns det fem auktoriserade tolkar, varav fyra i Stockholm, och vi får varje dag mellan 100 och 150 förfrågningar från hela landet. Ett annat exempel är somaliska, där det finns tio auktoriserade tolkar i Sverige medan vi varje dag hanterar runt 250 förfrågningar.”

Länk till P1-morgons inslag.


Fakta:

  • Kammarkollegiet är den myndighet i Sverige som auktoriserar tolkar. I nuläget kan man endast auktorisera sig i 40 språk.
  • Det finns 1 016 auktoriserade tolkar som tillsammans innehar 1 076 auktorisationer (några tolkar är auktoriserade i flera språk).
  • Av de auktoriserade tolkarna har 212 specialistkompetens som rättstolk och 142 som sjukvårdstolk.

Dela