Kort om Semantix

Ägare, omsättning, antal anställda, kontor och vårt nätverk.

Omsättning

1 miljard SEK 

Anställda

450 personer

Vårt nätverk

8 500 professionella översättare, tolkar och språkkonsulter. 

Kontor

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Helsingfors, Oslo, Stavanger, Viby, Vejle, Köpenhamn, och Alicante.

Semantix ägare

Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah förvaltar för närvarande cirka 8 miljarder kronor – huvudsakligen från internationella placerare av pensionskapital och donationskapital samt privata familjestiftelser. Segulah är en medelfristig ägare med ett perspektiv på att skapa förändring och uthålligt värde under en period om mellan 5 och 7 år. Segulah vill att portföljbolag ska öka sin lönsamhet till exempel genom att bredda sin verksamhet och genom geografisk expansion och förvärv. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till de brittiska fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P. Besök gärna deras webbplats: www.segulah.se.