Kvalitet

Det är viktigt att de språkuppdrag vi utför håller en hög och jämn kvalitet. Ett dåligt översatt produktblad kan orsaka betydande förluster för ett företag, och en bristfällig tolkning kan i värsta fall äventyra rättssäkerheten. Därför arbetar vi aktivt med kvalitet.

Kvalitetspolicy

Vi ska förstå och tillgodose våra kunders önskemål och behov. Alla våra kunder ska vara nöjda! Därför erbjuder vi en nöjdkundgaranti och åtar oss att

  • leverera språktjänster på rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats
  • ständigt och systematiskt utveckla och förbättra oss och våra tjänster
  • vara engagerade, kundorienterade och professionella i våra möten med kunder, leverantörer och kollegor.

Certifierat ledningssystem

Vi projektleder alla uppdrag enligt genomarbetade men ändå flexibla arbetsprocesser, som kontrolleras både genom interna och externa revisioner, vilket gör att du kan vara säker på att vi uppfyller höga kvalitetskrav. Revisionerna ger oss dessutom verktyg för att hela tiden utveckla och förbättra våra tjänster.

Semantix har följande kvalitetscertifieringar:

ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Det innebär en extra trygghet, till exempel när det gäller kvaliteten på de tjänster vi levererar och urvalet av våra leverantörer.

ASR Q3000

Vår utbildningsavdelning är certifierad enligt Auktoriserade språkutbildares riksorganisations (ASR) kvalitetsdokument Q3000. Den visar att vi lever upp till mycket höga krav på undervisningsmetoder, personal, lärare, administration, marknadsföring, produktinformation, etik och moral samt miljömedvetenhet.