Säkerhet och sekretess

Idag är säkerhetshot av olika slag vanliga. Det ställer högre krav på tekniken, men också på alla som deltar i våra arbetsprocesser.

Hög teknisk säkerhet

För att säkra informationen och våra tjänsters tillgänglighet arbetar vi med övervakning och skydd mot avbrott i strömförsörjningen på våra kritiska system.

Krypterad filöverföring

Filöverföring sker via våra säkra kundsidor. Du levererar dina filer direkt via dina kundsidor hos oss och översättarna levererar i sin tur översättningarna via sina leverantörssidor. Datakommunikationen sker över en SSL-krypterad förbindelse.

Vi följer utvecklingen inom informationssäkerhet för att trygga all information som lagras hos oss.

Personliga sekretessavtal

Ett av de viktigaste områdena inom informationssäkerhet är hur information hanteras av de personer som kommer i kontakt med den.

Vi informerar regelbundet våra medarbetare och underleverantörer om vikten av att behandla kundinformation på ett säkert sätt, samtidigt som vi löpande förfinar våra säkerhetsrutiner. Alla som arbetar inom Semantix nätverk har förbundit sig att följa villkor och regler enligt ett personligt sekretessavtal.