Samhällsansvar

Semantix policy för ansvarsfullt företagande är utvecklad i enlighet med vår mission, vår affärsidé och våra värderingar. För att säkra en långsiktig framgång och uppnå vår mission har vi valt att fokusera på följande områden:

Leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet. Vi skapar möjligheter för många leverantörer som annars skulle haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. I samarbetet med oss får de ett flexibelt arbete.

Medarbetare

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. För oss innebär det att skapa en arbetsplats som främjar mångfald och behandlar alla anställda lika samt uppmuntra till utveckling och främja de anställdas deltagande.

Samhälle

Genom vår verksamhet ska vi påverka och stödja social integration och ett mångkulturellt samhälle. Vi strävar också efter att förbättra livskvaliteten för våra slutkunder genom att riva språkbarriärer och möjliggöra kommunikation.

Miljö

Vår verksamhet innebär inte någon betydande miljöpåverkan. Däremot ska vi ta hänsyn till miljön i de tjänster vi tillhandahåller och sträva efter att hålla vår miljöpåverkan på en så låg nivå som möjligt.

Stödprojekt

Mer information om hur Semantix stödjer och bidrar.

 Samhällsansvar