Översättare utan gränser

Översättare utan gränser

Semantix är platinumsponsor i Översättare utan gränser (Translators Without Borders). Genom vårt medlemskap bidrar vi ekonomiskt till organisationens verksamhet. Detta går hand i hand med det arbete vi gör varje dag – att hjälpa människor att förstå varandra genom översättning. Därför vill vi stödja TWB:s arbete med att förbättra människors liv genom översättning!

En anledning till att Semantix valt att stödja Översättare utan gränser (TWB), förutom att deras kärnverksamhet går hand i hand med vår, är hur de samarbetar med andra hjälporganisationer. Genom att specialisera sig på det som de gör bäst – översättning – bidrar TWB med meningsfullt och välbehövligt stöd, som innebär att ett stort antal ideella hjälporganisationer kan fokusera på sin kärnverksamhet – att hjälpa utsatta människor – och därmed göra större skillnad.

Ett exempel på där TWB gjort skillnad är samarbetet med Världshälsoorganisationen under Ebola-epidemin. Här översatte man bland annat olika hälsobudskap till 30 språk i syfte att avslöja falska rykten om Ebola som var i omlopp och hindrade hjälporganisationernas arbete.

Under den pågående flyktingkrisen i Europa har TWB samarbetat med FN:s flyktingorgan UNHCR, Internews, IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam och Rädda barnen m.fl. genom att förse dessa med översättningar dygnet runt, på språk som arabiska, kurdiska, urdu, dari, pashto och tigrinja.

TWB fokuserar i sitt arbete på områden som krishantering, utveckling, översättarutbildning och lobbying.

Översättare utan gränser är en unik organisation som

  • tillhandahåller översättningar till ideella organisationer inom områden som krishantering,  hälsovård och utbildning
  • bygger upp kapacitet inom sitt område genom att utbilda nya översättare i bristspråk
  • ökar medvetenheten om varför språk är en så viktig faktor i det humanitära arbetet.

 

För mer information

Angelika Kjelldorff, HR-chef
08 506 225 31, angelika.kjelldorff@semantix.se