Statistik och fakta om språk

Statistik och fakta om språk.

 • Det finns cirka 6 000 aktiva tolkar i Sverige.
 • Kammarkollegiet är den myndighet i Sverige som auktoriserar tolkar. I nuläget kan man endast auktorisera sig i 40 språk.
 • Det finns 1 016 auktoriserade tolkar som tillsammans innehar 1 076 auktorisationer (några tolkar är auktoriserade i fler språk).
 • Av de auktoriserade tolkarna har 212 specialistkompetens som rättstolk och 142 som sjukvårdstolk.
 • Övriga tolkar är utbildade.

De tio största invandrargrupperna i Sverige 2012 är personer som kommer från

 • Finland
 • Irak
 • Polen
 • Jugoslavien
 • Iran
 • Turkiet
 • Bosnien-Hercegovina
 • Tyskland
 • Danmark
 • Somalia.

Källa: Statistiska centralbyrån

De tio största grupperna av invandrare som fick asyl i Sverige 2012 är personer som kommer från

 • Syrien
 • Afghanistan
 • Somalia
 • Eritrea
 • Statslös*
 • Irak
 • Iran
 • Ryssland
 • Etiopien
 • Uganda.

Källa: Migrationsverket

*Statslösa personer är de som inte är erkända som medborgare i något land, med resultatet att de saknar tillgång till flera sociala rättigheter. UNHCR har fått som specialuppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta mot statslöshet.