Värderingar

Våra värderingar guidar oss i vårt agerande i förhållande till varandra och till våra kunder och samarbetspartner.

Engagerad

  1. Vi gör det till vår angelägenhet.
  2. Vi tar ansvar och bidrar.
  3. Vi ligger steget före.

Kundorienterad

  1. Vi ser till att kunden är vår första prioritet.
  2. Vi överträffar kundens förväntningar.
  3. Vi gör alltid det lilla extra.

Professionell

  1. Vi levererar det vi lovat.
  2. Vi håller hög etisk standard.
  3. Vi slutför alltid det vi påbörjat.