Vårt arbetssätt

Semantix har ett processinriktat arbetssätt med ett kvalitetscertifierat ledningssystem för kvalitet. Vi arbetar aktivt med informationssäkerhet och med smarta tekniska lösningar.

Processinriktning

Vårt processinriktade arbetssätt ger oss en god överblick över de moment som ingår i genomförandet av en tjänst, vilka som ansvarar för dem samt vilken information och vilka resurser som behövs. Det gör att vi kan säkerställa att vi uppfyller de krav våra kunder ställer på våra tjänster och våra produkter.

Genom att kontrollera och följa upp våra processer arbetar vi förebyggande och åstadkommer en ständig förbättring av vår verksamhet och våra tjänster.

Informationssäkerhet

Vi hanterar dagligen konfidentiell information som innehåller allt från information om en enskild individs privatliv, till information om nya produkter eller tjänster som ännu inte presenterats på marknaden. Det är naturligtvis känsligt om sådan information kommer i orätta händer. Det är vi medvetna om och därför arbetar vi aktivt med säkerhet och sekretess.