Auktoriserad översättning


Det behövs ofta en auktoriserad översättning när du ska översätta offentliga dokument, avtal, redovisning, betyg eller certifikat som ska vara juridiskt bindande dokument. Vi hjälper dig att översätta dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator. Undrar du om ditt dokument behöver översättas av en auktoriserad översättare? Läs vidare så får du mer information .

Auktoriserade översättare i Stockholm och Göteborg?

Som översättningsbyrå erbjuder vi många olika typer av språktjänster, detta inkluderar ett tätt samarbete med auktoriserade översättare. När du beställer en auktoriserad översättning från Semantix, kan du vara säker på att det översatta dokumentet är godkänt och giltigt i det land som det ska användas i, samt att översättningen motsvarar originalet. Det finns ingen universell global standard för godkännande av översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land. 

Behöver du en spansk, rysk eller arabisk översättning som är offentligt godkänd i Spanien, Ryssland eller exempelvis Egypten så behöver översättningen göras av en översättare som är auktoriserad i respektive land.  

Genom att använda dig av våra översättningstjänster kan du vara säker på att översättningen utförs av en kvalificerad auktoriserad översättare med omfattande kunskaper inom ämnesområdet och branschen. 

Auktoriserad översättningsbyrå?

Många som ringer till oss undrar om vi som företag är auktoriserade. Det är dock inte företag som är auktoriserade utan bara enskilda översättare som kan vara det. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare, kallas även auktoriserade translatorer. Kammarkollegiet genomför auktorisationsprov för översättare, där man kontrollerar att översättarna kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå. Provet finns för närvarande tillgängligt på cirka 30 språk, till eller från svenska. 

Vid en auktoriserad översättning stämplar den auktoriserade translatorn den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originalhandlingen. En auktoriserad översättare översätter vanligtvis juridiska och ekonomiska texter men en del auktoriserade översättare har också andra specialområden. 

När behöver en översättning vara auktoriserad?

Auktoriserade översättningar behövs ofta när dokumentet i fråga kommer att lämnas till en statlig myndighet eller används i offentlig förvaltning (t.ex. universitet, kommuner, landsting eller konsulat). Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Majoriteten av andra dokumenttyper översätts av professionella översättare med lång erfarenhet, och som är specialiserade på det aktuella ämnesområdet.

Vad är skillnaden på en auktoriserad translator och tolk?

Det är inte ovanligt att man tror att tolkning och översättning kan utföras av samma person, att en tolk kan översätta och en översättare tolka, men så är det vanligtvis inte. Att tolka och att översätta kräver olika kunskaper. Tolkar översätter muntligt, i till exempel polisförhör och på sjukhus, medan våra översättare utför skriftliga översättningar. Tolkar kan också certifieras av Kammarkollegiet men det är bara auktoriserade translatorer som får stämpla sina översättningar med sitt translatorsnummer.

Kontrollera därför att översättningsbyrån som du anlitar verkligen samarbetar med auktoriserade translatorer.  Formuleringar som “godkänd översättare”, “certifierad översättare” och “kvalitetssäkrad översättare” behöver inte innebära att det rör sig om en auktoriserad translator och att du får en giltig auktoriserad översättning av ditt dokument.

En auktoriserad översättning (eller bestyrkt, det är översättaren och inte texten som är auktoriserad) kännetecknas av stämpel och/eller klisterlapp med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt den auktoriserade översättarens signatur.

Pris på auktoriserad översättning

Priset på en auktoriserad översättning utförd av en auktoriserad översättare varierar beroende på storleken på dokumentet, språkkombination och önskad leveranstid. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa och snabbast möjliga sätt, behöver du berätta i vilket land och i vilken kontext din översättning ska användas. Ta kontakt med oss om du har dokument som du tror behöver en auktoriserad översättning. Våra projektledare har ett nära samarbete med våra översättare och ser till att hitta den översättare som är bäst lämpad för det aktuella uppdraget. 

Semantix kärnverksamhet är kompletta översättningstjänster för offentlig och privat sektor. Vi har 50 års erfarenhet av branschen och vi har ett omfattande nätverk med duktiga översättare inom så gott som alla branscher och ämnesområden. Läs mer om våra andra språktjänster här.

Få en offert