Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera professionella översättningar av högsta kvalitet och att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför erbjuder vi dig som kund nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss som översättningsbyrå. Om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att Semantix haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.