Översättning för offentlig sektor

Vi har i mer än 40 år arbetat med översättningsuppdrag för den offentliga sektorn. För att på bästa sätt tillgodose ditt översättningsbehov har vi byggt upp ett team som enbart arbetar med uppdrag från myndigheter, kommuner, landsting och organisationer.

Snabb service

Vårt mål är att alltid punktligt leverera översättningar av hög kvalitet. När du har stora projekt som ska översättas sätter vi ihop team med projektledare och översättare för att hantera dina beställningar snabbt och effektivt. Även när du behöver extremt snabba insatser har vi de resurser som krävs. Du kan alltid beställa och följa dina projekt i vår kundportal.

Kvalificerade facköversättare

Vi arbetar med översättare och granskare som har stor erfarenhet av offentlig sektor. De utvärderas kontinuerligt så att du kan känna dig trygg med deras kompetens. Vi har även auktoriserade translatorer för dokument som kräver det.

Sekretess och säker filhantering

De personer som arbetar med dina uppdrag är bundna av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Färdig layout

De flesta översättningar behöver läggas in i en redan existerande layout. Vi kan lägga in texten direkt i originalformatet, så att du får en smidig och kostnadseffektiv hantering. Vi hanterar alla format och tar ansvar för hela processen fram till tryckfärdiga original.

Varför välja Semantix?

✔ Vi har nöjdkundgaranti.

✔ Vi är ISO-certifierade. 

✔ Vi erbjuder översättningar till alla språk.

✔ Vi erbjuder översättningar av marknadsföringstexter – utförda av specialistöversättare.

✔ Vi gör målgruppsanpassade översättningar.

✔ Vi erbjuder expressleverans.

✔ Vi erbjuder integration och tekniska lösningar för automatisering av översättningsflödet.

✔ Vi översätter flera typer av marknads- och informationstexter, bland annat

 • webbplatser
 • AdWords-kampanjer
 • annonstexter
 • broschyrer
 • filmmanuskript
 • förpackningstexter
 • handböcker
 • kampanjer
 • kataloger
 • marknadsundersökningar
 • pressmeddelanden
 • rapporter
 • årsredovisningar.