Översätt engelska till svenska

Majoriteten av alla svenskar talar engelska. Då är det kanske lätt att tro att man enkelt skulle kunna översätta den engelska texten till svenska. Men det är här det verkligen kan bli fel. En liten missuppfattning av ett ords betydelse kan få långtgående konsekvenser. Visste du att förtroendet för en text minskar med 34 % om det finns fel i texten? Har företaget råd med en sådan miss?

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Vilken typ av texter översätter Semantix från engelska till svenska?

Vi översätter allt från pressmeddelanden till avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, rättsprotokoll, patientjournaler, betyg, intyg, marknadsföringstexter, webbtexter m.m. Det finns nog inga texter som vi inte översätter från engelska till svenska.

Hur jobbar Semantix för att översätta engelska till svenska?

Våra kunder finns inom både den privata och offentliga sektorn, i alla branscher. När du anlitar oss för översättning från svenska till engelska tar vi reda på inom vilken bransch och vilket ämnesområde ditt företag verkar, så att vi kan välja ut precis rätt översättare.

Översättarna vi samarbetar med använder CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen för att texter i dina uppdrag ska bli konsekventa.

På Semantix tror vi på ett nära samarbete med våra kunder. En nära relation skapar ett bra översättningsresultat. Om du dessutom kan ge oss referensmaterial kommer våra översättningar att matcha dina förväntningar ännu bättre.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Vi arbetar enbart med utbildade översättare som översätter enbart till sitt modersmål. De är inte bara experter på svenska, de vet dessutom vilka termer som används på engelska så att de kan sätta in orden i rätt sammanhang i den svenska texten. Våra översättare är branschspecialister och hanterar termerna inom ditt ämnesområde.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Hur kontaktar jag Semantix om jag behöver en text översatt från engelska till svenska?

Om du redan har din text färdig för översättning kan du ladda upp den i vårt beställningsformulär. Om du vill ha en offert först så laddar du istället upp din text i vårt formulär för offertförfrågan.

Kontakta oss så berättar vi mer!  Mejla contact@semantix.se,  ring 0770-45 74 00 eller använd knapparna här nedanför.