Översätt norska till svenska

Norskan tillhör vår språkfamilj och är för det mesta ett enkelt språk för oss svenskar att förstå. Dock är det en stor skillnad hur man uttrycker sig i skrift. För att undvika missförstånd är det bästa att ta hjälp av en professionell översättare. Låt oss översätta dina norska texter till svenska.

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Vilken typ av texter översätter Semantix från norska till svenska?

Vi översätter texter inom alla ämnesområden. Inget är främmande för oss när det gäller översättningar från norska till svenska. Vi tar hand om allt från pressmeddelanden till avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, webbtexter, medicinska studier, databaser, rättsprotokoll, patientjournaler, betyg, intyg, marknadsföringstexter m.m.

Hur jobbar Semantix för att översätta norska till svenska?

Våra uppdragsgivare finns i många olika branscher och både i den privata och offentliga sektorn. När du anlitar oss för översättning från norska till svenska tar vi reda på inom vilken bransch och vilket ämnesområde ditt företag verkar, för att kunna välja rätt översättare för just din verksamhet. Våra översättare arbetar med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli konsekventa. Vår filosofi är att ha ett nära samarbete med dig för att nå det bästa översättningsresultatet. Får vi referensmaterial av dig före uppdraget kan vi bättre matcha våra översättningar med dina förväntningar – och kanske till och med överträffa dem.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Alla våra översättare har översättarutbildning och översätter enbart till sitt modersmål. De är inte bara experter på svenska, de vet dessutom vilka termer som används i det norska affärslivet och kan använda dem korrekt i det svenska sammanhanget. Våra översättare är specialister på sin bransch och den terminologi som gäller inom ditt ämnesområde, så att de kan anpassa texten till sitt syfte.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Hur kontaktar jag Semantix om jag behöver en text översatt från norska till svenska?

Om du redan har din text färdig för översättning kan du ladda upp den i vårt beställningsformulär. Om du vill ha en offert först så laddar du istället upp din text i vårt formulär för offertförfrågan.

Kontakta oss så berättar vi mer!  Mejla contact@semantix.se,  ring 0770-45 74 00 eller använd knapparna här nedanför.

Välkommen!