Översätt svenska till danska

Det svenska och danska språket verkar kanske ganska lika i skrift, men sanningen är att de är väldigt olika. Affärskulturen är inte heller särskilt lik den svenska. Det är därför inte helt ofarligt att som icke-översättare ta på sig uppgiften att översätta från svenska till danska. Risken är stor att det blir fel och att den översatta texten inte fyller sitt syfte. Man vet att förtroendet för en text minskar med 34 % om det finns fel i texten.

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Vilken typ av texter översätter Semantix från svenska till danska?

Vi översätter alla typer av texter från danska till svenska. Exempel på dokument vi översätter är avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, patientjournaler, pressmeddelanden, betyg, intyg, marknadsföringstexter, rättsprotokoll, webbtexter m.m.

Våra översättningsuppdrag från svenska till danska gäller oftast ämnesområdena medicin, teknik, IT och juridik.

Hur jobbar Semantix för att översätta svenska till danska?

Våra kunder finns i alla branscher och både inom den privata och offentliga sektorn. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för bästa översättningsresultat. När du anlitar oss för översättning från svenska till danska är det en fördel om du ger oss så mycket information som möjligt om ditt företag. Ju mer vi vet om företaget och verksamheten, desto bättre kvalitet kan vi leverera och matcha dina förväntningar.

De översättare vi använder för dina uppdrag arbetar med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli konsekventa.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Alla våra översättare är utbildade och översätter endast till sitt modersmål. De är experter på danska och vet vilka termer som används i det danska affärslivet. De hanterar termerna inom ditt ämnesområde och anpassar texten till din bransch.

Vad vet vi om det danska språket?

Danskan är officiellt språk i Danmark och modersmålet för de flesta danskar. Danska medborgare på Grönland och Färöarna talar också danska, men som andra språk. Bara 10–15 % av medborgarna på Grönland och Färöarna har danskan som sitt modersmål. Danskan är också minoritetsspråk i Tyskland där det talas av cirka 50 000 personer.

Danskan är nära besläktad med svenskan och norskan. Norskan och danskan ligger närmare varandra än vad svenskan och danskan gör. Nittio procent av orden är lätta att förstå i skriven form med endast små skillnader vad gäller stavning.

Hur kontaktar jag Semantix om jag behöver en text översatt från svenska till danska?

Om du redan nu har din text färdig för översättning kan du ladda upp den i vårt beställningsformulär. Om du vill ha en offert först så laddar du istället upp din text i vårt formulär för offertförfrågan.

Kontakta oss så berättar vi mer!  Mejla contact@semantix.se, ring 0770-45 74 00 eller använd knapparna här nedanför.