Översätt svenska till franska

Även om vi här i Sverige vet hur vi vill kommunicera en vara eller tjänst är det viktigt att ta med i beräkningen hur det fungerar i Frankrike. Och precis som i alla situationer när man ska kommunicera och göra affärer över språkliga gränser är det viktigt att alla fakta blir korrekta vid översättning. När vi översätter dina texter använder vi översättare som är specialiserade på just din bransch.

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Hur når du ut på den franska marknaden?

Att t.ex. ha sin webbplats översatt till franska skapar högre förtroende och köpvilja på den franska marknaden. Enligt studier så ökar affärerna med 25 % om din kommunikation är översatt till det språk som din målgrupp talar. Låt oss översätta dina texter från svenska till franska och nå hela den franska marknaden. Våra översättare är specialister inom sina områden och anpassar texten för att få den att fungera i den aktuella branschen .

Vilken typ av texter översätter Semantix från svenska till franska?

Det finns nog inte någon typ av text vi inte översatt. Det kan vara allt från avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, rättsprotokoll, patientjournaler, betyg, intyg, marknadsföringstexter, webbtexter m.m. Våra översättare är specialister inom sina områden och de anpassar texten till branschen där den ska fungera.

Hur jobbar Semantix för att översätta svenska till franska?

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder som finns alla branscher, både i den privata och offentliga sektorn. När du anlitar oss för översättning från franska till svenska tar vi reda på inom vilken bransch och vilket ämnesområde ditt företag verkar, för att kunna välja rätt översättare med rätt kompetens för just dig. Eftersom våra översättare arbetar med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen blir dina texter konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Det är ett måste att ha översättarutbildning för att få jobba för Semantix. Våra översättare översätter endast till sitt modersmål. De är experter på franska och eftersom de är branschspecialiserade har de koll på vilken terminologi som används i det franska affärslivet.

Vad vet vi om det franska språket?

Franska är sedan 1700-talet diplomatspråket och används än idag som arbetsspråk i internationella organisationer, kommittéer och föreningar, som till exempel Europeiska unionen. Franskan ses som ett viktigt språk i affärsvärlden och används ofta vid större internationella sammankomster.

Franska talas i 29 länder och räknas som ett världsspråk. Näst efter engelskan är franska det mest studerade språket i världen och är det tredje mest använda på internet. Därför är franskan också ett viktigt språk i affärsvärlden.

Hur kontaktar jag Semantix om jag behöver en text översatt från svenska till franska?

Om du redan nu har din text färdig för översättning kan du ladda upp den i vårt beställningsformulär. Om du vill ha en offert först så laddar du istället upp din text i vårt formulär för offertförfrågan.

Kontakta oss så berättar vi mer!  Mejla contact@semantix.se, ring 0770-45 74 00 eller använd knapparna här nedanför.

Välkommen!