Översättning av anbud till andra länder

Många på företaget blir inblandade när det är anbudsgivning på gång. Det är kort sagt mycket att tänka på när företaget ska lämna anbud.

I slutet är det upphandlaren i landet dit anbudet ska lämnas som ska läsa ditt anbud. Då har ditt företag en fördel om du har översatt anbudet till språket som talas där, inte bara till engelska. 

Vi har har gjort en checklista för dig att ladda ner. Via knappen nedan kan du läsa om EU:s principer för offentlig upphandling.