Översättning av anbud till andra länder

Många på företaget blir inblandade när det är anbudsgivning på gång. Det är kort sagt mycket att tänka på när företaget ska lämna anbud.

I slutändan är det upphandlaren i landet dit anbudet ska lämnas som ska läsa ditt anbud. Då har ditt företag en fördel om du har översatt anbudet till språket som talas där, inte bara till engelska.