Översättningar av ekonomitexter inom bank och finans

Det finns många som är duktiga på att skriva på till exempel engelska, men det blir ändå inte riktigt samma sak när man inte har språket som sitt modersmål. Våra översättare är specialister inom området bank och finans och översätter endast till sitt modersmål.

Eftersom vi använder översättningsminnen och översättningsverktyg kan vi garantera ett konsekvent språkbruk som kontinuerligt förbättras genom dialogen mellan dig som kund och översättaren.

Kontakta oss så berättar vi mer!  Mejla contact@semantix.se, ring 0770-45 74 00 eller använd knapparna.

Här är några typer av texter vi översätter för branschen bank och finans:

 • anbud
 • annonser
 • avtal
 • blanketter
 • databaser
 • ekonomiska rapporter
 • försäkringsvillkor
 • handböcker
 • informationsblad
 • kvartals- och månadsrapporter
 • material
 • presentationer
 • pressmeddelanden
 • prislistor
 • projektplaner
 • rapporter
 • styrdokument
 • utlåtanden
 • webbsidor
 • årsredovisningar
 • juridiska dokument.