Vilka översättningsverktyg använder en översättare?

I de flesta av våra projekt har alla översättare hjälp av ett översättningsverktyg. Vi arbetar främst med SDL-produkter (WorldServer, Trados Studio och Passolo) och Memsource, men vi kan vid önskemål även använda andra verktyg, som t.ex. Across och Catalyst.

Översättningsminnen

Varje mening som alla översättare producerar lagras tillsammans med källtextmeningen i en databas, som kallas översättningsminne. Genom vår översättningstjänst matchar den varje ny mening mot de tidigare lagrade översättningarna så att språket i texten blir konsekvent.

Översättningsminnena är kundspecifika och hanteras med samma säkra rutiner som allt annat material.

Termdatabaser

För att ytterligare säkra kvaliteten på översättningarna använder vi oss av termdatabaser. Med hjälp av termdatabaser kan vi lättare göra konsekventa översättningar, frågorna från våra översättare blir färre och vi kan översätta text både snabbare och med högre kvalitet.

memsource logo