Vad är terminologi?

Terminologi är ord som är typiska för ett område, en bransch eller ett företag. Det kan till exempel vara sättet ni benämner produkter eller tjänster på i ditt företag, eller de uttryck eller den jargong som används i branschen eller inom ämnesområdet. Det här sammantaget utgör företagets, ämnesområdets eller branschens terminologi.

Känner översättaren till branschens eller ämnesområdets terminologi?

Våra översättare är experter på de termer som gäller generellt inom deras respektive ämnesområden. Hur just ditt företag brukar benämna produkter eller tjänster är svårt för översättaren att känna till. Den kunskapen byggs upp successivt med varje uppdrag och i kommunikationen vi har med dig.

I branschen eller ämnesområdet som företaget verkar inom finns det kanske flera sätt att uttrycka saker på. Eller så har företagsledningen bestämt att något ska sägas på ett visst sätt. Det här är ovärderlig information för översättaren, och en förutsättning för att du ska få den terminologi som du förväntar dig i de översatta texterna. Terminologihanteringen är en viktig grundbult i förberedelsen för översättning, helt enkelt en förutsättning för att texterna ska bli konsekventa.

Hur skapar man företagets terminologi?

Samla ihop alla företagets produktbenämningar, branschuttryck och eventuella specifika titlar i en Excelfil. Tänk på att termlistan aldrig blir färdig, utan är ett levande dokument som löpande byggs på i takt med att företaget utvecklas, produkter eller tjänster tillkommer osv.

Hur arbetar Semantix med terminologi?

När du har en termlista skickar du den till oss för översättning till språken i företagets kommunikation. Vi lagrar din termlista som en databas hos oss och kopplar ihop den med våra översättningsverktyg. Via verktygen får översättaren tillgång till er terminologi och översättningen blir anpassad till ditt företags eget språk.

Hanterar alla Semantix kunder terminologi?

Nej, alla våra kunder jobbar inte aktivt med terminologi. Men vi märker att de som gör det också är våra nöjdaste kunder. De arbetar löpande med att påverka översättningsresultatet utifrån sitt företags förutsättningar och får i gengäld konsekventa översättningar som stämmer med företagets eget språkbruk. Tiden du lägger ner på att sammanställa företagets terminologi betalar sig mångdubbelt. Det lovar vi.