Att lära sig engelska

Det finns många skäl till att lära sig engelska. Ett tungt vägande sådant är att engelska är det språk som används mest i internationella sammanhang.

Hos oss lär du dig i affärsengelska, Legal English, engelska för fastighetsbranschen, engelska för byggbranschen eller engelska för många andra branscher. Vi erbjuder seminarier, personlig coachning eller rådgivning i engelska. Antingen vill du lära dig språket från början eller bara förbättra engelskan. Det är dina behov som formar utbildningen.

Om ni är fler som ska utbilda er i engelska är det vanligt att vi får uppdraget att utföra en språkinventering, d. v. s. att kontrollera den språkliga nivån hos gruppmedlemmarna.