Lär dig svenska

När du lär dig svenska på Semantix är det dina behov som styr. Du kanske redan talar svenska men vill t. ex. ha hjälp med coachning inför en presentation eller så behöver du stöd i effektivt skrivande d.v.s. hur man gör en text tydlig och intressant. Eller så vill du lära dig svenska från början.

Om du vill utbilda dig enskilt eller tillsammans med dina kollegor, det avgör du. Vi utbildar på alla nivåer och i de flesta branscher.

Semantix erbjuder flera språkutbildningar för personer som vill lära sig språk. Vi utbildar i alla språk, på alla nivåer och med olika inriktningar.