Språkinventering – kartläggning av språkkunskapen på företaget

Hur går det till att kartlägga språkkunskapen hos en eller flera personer?

Vi gör alltid kartläggningen i två steg som består av:

  • ett webbaserat språktest
  • uppföljning i form av en muntlig intervju.

Resultatet presenteras sedan i en rapport som vi skickar till dig. För att din språknivå ska möta europeiska standardvärden är våra kartläggningar baserade på Europarådets språkskala. Den här skalan är också det första steget i de flesta av våra språkutbildningar.

Här är några exempel på situationer där behovet av språkinventering finns:

  • Företaget ska anställa och man behöver veta kandidaternas språkliga nivå.
  • Du behöver höja språkkompetensen hos en eller flera av dina medarbetare på företaget.