Utbildning i ryska

Ryska är ett av FN:s fem officiella språk som talas av majoriteten i Ryssland. När du lär dig ryska på Semantix kan vi också träna dig att fungera i det ryska affärslivet och i den ryska vardagen. Du väljer om du vill utbilda dig enskilt, i grupp och på vilken nivå. Vi skapar din utbildning efter dina förutsättningar.