Vill du förenkla ditt sätt att jobba med översättningar?

Med hjälp av våra tekniska lösningar kan du göra precis det och dessutom kan du hantera dina översättningar snabbare och säkrare än någonsin. Läs mer om våra olika lösningar nedan eller kontakta oss för att boka en demo så att du kan se precis hur enkelt det är.

Language Hub

Översättningsportal

Få fullständig kontroll över dina översättningsprocesser via ett användarvänligt gränssnitt. 


Secure
Säker maskinöversättning

Översätt ditt innehåll snabbt och enkelt med ett maskinöversättningsverktyg som uppfyller även de striktaste säkerhetsbestämmelserna.

Översättningskonnektorer

Översättningskonnektorer

Publicera och underhåll innehåll på många språk, i samma miljö som du skapar och publicerar det, med hjälp av ett av våra enkla tilläggsprogram.

Copernicus

Hantering av flerspråkigt innehåll

Säkerställ korrekt och konsekvent användning av din organisations flerspråkiga innehåll för alla intressenter – inom och utanför din organisation.