Ta innehållet till nästa nivå


Med Copernicus kan du samla, översätta, hantera och dela ditt flerspråkiga innehåll.

Boka en demo

Ett helt nytt sätt att hantera flerspråkiga tillgångar


Säkerställ korrekt och konsekvent användning av din organisations flerspråkiga innehåll för alla intressenter – inom och utanför din organisation. Tanken är att korrekt, godkänt flerspråkigt innehåll ska finnas precis där det behövs, och hämtas från en och samma plats.

Enkelt att använda


Välj språk, skriv ett ord och tryck på Sök. Det är så enkelt att det nästan är omöjligt att inte använda!

Anslut via API


API-kopplingen gör det enkelt att samla, dela och publicera flerspråkigt innehåll från andra system.

Du kan känna dig trygg


Du kan tryggt använda de senaste flerspråkiga tillgångarna eftersom de lokala marknaderna har godkänt dem.

Så här fungerar det

Ta kontroll över ditt flerspråkiga innehåll


Hittar du inte den senaste versionen av ditt företags terminologi eller produktbeskrivningar för att de har sparats i Excel någonstans? Är du inte säker på det är de slutliga, godkända versionerna? Låter det bekant? Copernicus förenklar processen och samlar allt på en plats; detta är single source i ordets rätta bemärkelse! Hämta den senaste versionen och kolla ändringar, godkännandestatus, sekretessnivåer o.s.v., på alla marknader och alla språk.

Skydda dina tillgångar


Bestäm vilket flerspråkigt innehåll som kan och bör delas med intressenterna. Med verktygen för användarhantering, sekretess och integrering i den aktiva katalogen bestämmer du vem som ser vad och när. Därmed kan du förbereda nästa produktlansering på flera marknader i fullständig konfidentialitet tills du är redo att gå ut offentligt. Inga fler överraskningar och inga fler läckor.

Översätt och godkänn


Starta översättningar med ett knapptryck. De färdiga översättningarna skickas tillbaka till Copernicus, där de lokala marknaderna godkänner texterna på respektive språk. Därefter är texterna officiella och andra intressenter i organisationen kan tryggt använda dem i olika kanaler, t.ex. webbplatser, sociala medier, trycksaker eller e-handel.

Lätt att komma igång, enkelt att använda

Inledande möte

Efter att du har kontaktat oss kommer vi att planera in ett möte där vi diskuterar dina behov.

Konfigurera Copernicus

Efter det inledande mötet konfigurerar vi Copernicus med de fält och kategorier som passar dina behov. Vi hjälper dig att skapa eventuella API-integrationer och importera dina data.

Testa systemet

Du testar hela systemet, inklusive kategorier, fält, användarbehörigheter och sekretessnivåer.

Utbilda användarna

Vi hjälper dig att utbilda dina medarbetare och andra intressenter i enlighet med deras användarroller i Copernicus.

Löpande support

Vår kundtjänst och tekniska support är alltid redo att svara på frågor, starta översättningar och hjälpa till med ytterligare API-integrationer eller funktioner.

4:e generationen verktyg för flerspråkigt innehåll


Att hantera flerspråkigt innehåll som skapar tillväxt på dina internationella marknader är viktigt för dig. Därför strävar vi ständigt efter att ge dig bästa möjliga upplevelse. Utifrån flera decenniers erfarenhet inom språksektorn och mycket feedback från våra användare har vi skapat fjärde generationen Copernicus, ett helt unikt verktyg för hantering av flerspråkiga tillgångar.

Varför hantering av flerspråkigt innehåll har betydelse

  • Stärk ditt varumärke genom konsekvent användning av godkända termer och produktnamn och godkänt innehåll, på alla marknader och alla språk.

  • Minska kostnaderna som uppstår genom hantering och lagring av flerspråkiga data i flera olika system.

  • Minimera tiden till marknaden genom att integrera översättningsprocessen i tillgångshanteringsprocessen.

  • Effektivisera användar- och sekretesshanteringen genom att använda företagets befintliga protokoll för aktiva kataloger.

Intresserad? Boka en gratis demo redan i dag!