Affärs- och konferenstolkning

Vi förenklar kommunikationen vid dina internationella möten, oavsett deltagarnas och talarnas modersmål. Våra professionella tolkar ser till att ordval, nyanser och fackuttryck oavkortat når mottagarna, antingen det som sägs är på svenska, franska eller kinesiska. Vi garanterar dig den bäst anpassade tolklösningen för varje tillfälle, oberoende av språk, typ av möte och plats.