Affärstolk

Affärstolk används vid möten i affärssammanhang. Vi tolkar i första hand mellan svenska alternativt engelska och andra språk, i Sverige eller utlandet.

Affärstolk används vid till exempel

  • affärsbesök och affärsmöten
  • förhandlingar
  • studiebesök
  • middagar
  • mässor
  • utbildningar.


Den vanligaste tolkningsmetoden är dialogtolkning, när tolken tolkar några meningar i taget. Ibland förekommer även viskningstolkning, när tolken viskar samtidigt som talaren talar, med eller utan bärbar utrustning.