Konferenstolkning

Våra konferenstolkar ger mötesdeltagare fördelen att kunna uttrycka sig på sitt modersmål och att lyssna på ett språk som de verkligen förstår på vetenskapliga konferenser, produktlanseringar, förhandlingar, seminarier, delegationsbesök, bolagsstämmor, styrelsemöten, presskonferenser och utbildningar.

Vårt unika nätverk omfattar marknadens främsta konferenstolkar – för varje uppdrag sätter vi noga samman rätt tolkteam. För konferenser arbetar vi med simultantolkar som är medlemmar i Internationella Konferenstolkförbundet AIIC, har erfarenhet av arbete för de olika EU-institutionerna och gedigna meriter från många års konferenstolkning. Alla slags uppdrag, från det stora till det lilla.

Våra uppdragsgivare finns hos affärsverk och myndigheter, import- och exportföretag, organisationer och föreningar, universitet och högskolor, advokatbyråer och eventbyråer – svenska såväl som utländska.

 

Säkra helhetslösningar

För att du ska kunna koncentrera dig på själva mötet, tar vi hand om alla delar som rör just tolkningen: tolkar, teknisk utrustning, hotell och resor. Allt samordnas av marknadens mest erfarna projektledare. En av dem blir din kontakt från första förfrågan till utvärdering efter avslutat uppdrag.


Kvalitetscertifikat och sekretess

Semantix är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Våra tolkar arbetar under tystnadsplikt.