Avista – vid flerspråkig kommunikation

Avistatolkning är när tolken också direktöversätter ett dokument muntligt i samband med en tolkning. Denna tjänst bokar du när du bokar ditt tolksamtal.

Avista passar till exempel för följande:

  • När du behöver en text på ett främmande språk uppläst, för att orientera dig i innehållet eller välja ut vad som är relevant att översätta.
  • När du behöver en längre text på ett främmande språk sammanfattad.
  • När du behöver hjälp med uttal av vissa ord eller fraser, t.ex. vid filminspelningar.
  • Kombinationsuppdrag där du behöver en tolk som tolkar muntlig kommunikation och någon annan som tecknar ner, t.ex. vid livesändningar av olika slag.

När du behöver tolkning av en kombination av tal och skrift, till exempel uppläsning av dokument eller kort muntlig sammanfattning av dokument.

Fördelarna med att använda vår kundportal

Om du använder dig av kundportalen kan du

  • beställa tolktjänst dygnet runt utan någon risk för telefonköer
  • hantera tolkning direkt via webben
  • ändra och avboka redan gjorda bokningar
  • hämta information om dina uppdrag
  • kommunicera med Semantix tolkförmedling.

Med vår kundportal blir bokning av tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Jag vill boka en kontakttolk men har inget login. Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig dina inloggningsuppgifter.