Nå en tolk via Semantix app

Med Semantix app Tolkvox har dina medarbetare alltid tolken i fickan.

On demand-tolkning

Med Tolkvox-appen når du en tolk med ett knapptryck. Med appen överbryggar du språkbarriärer direkt när de uppstår och slipper den administration som är förknippad med att förboka tolkar.

Läs mer om on demand-tolkning.

Förboka tolk

I appen kan du snabbt och enkelt förboka en tolk. Med appen får du en plats-, videotolk eller en tolk med speciella kvalifikationer. Du kan också använda appen om du behöver veta namnet på tolken i förväg.

Läs mer om förbokad platstolk, telefontolk och videotolk.

Ring upp med tolk

Med appen skapar du enkelt ett trepartssamtal mellan dig själv, din patient/klient och en tolk. På så sätt kan du klara dina ärenden utan att behöva boka möten med tolkar vid specifika tider.

Kostnadskontroll

I appen knyts varje tolksamtal till rätt kostnadsställe och eventuellt referensnummer.

Så här enkelt är det

För att använda Semantix Tolkvox app behöver din verksamhet ett kundkonto i appen. När kundkontot är öppnat laddar dina medarbetare ned appen från App Store eller Google Play. De autentiserar sig enkelt och bara en enda gång i appen. I den löpande användningen behöver de sedan inte komma ihåg lösenord eller PIN-kod.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till Semantix Tolkvox-appen.

Så fungerar Tolkvox-appen

 

Utvärdering på Karolinska sjukhuset

Under år 2019 utvärderades Tolkvox-appen på Karolinska sjukhuset och fyra andra vårdenheter inom Region Stockholm. Läs mer om slutsatserna från projektet här.

Fyll i formuläret och få användaruppgifter eller mer information