Telefontolkning

Vid telefontolkning finns oftast tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Telefontolkning är kostnadseffektivt och det mest miljövänliga alternativet. Det är dessutom ett bra alternativ när en tolk med specialkompetens inte finns precis där du är.

Vilka fördelar har telefontolkning?

Det finns många fördelar med telefontolkning.

 • Du slipper reskostnader och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.
 • Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande ger.
 • Du har tillgång till ett större utbud av tolkar. Det gäller inte minst vid akut tolkning, när upptagningsområdet annars blir mycket begränsat, och vid tolkning i mindre frekventa tolkspråk.
 • Risken för jävsituationer och känslomässig påverkan minskar.

När är det bäst att använda telefontolk?

Vi rekommenderar att du använder telefontolk

 • när du behöver tolk med kort varsel
 • när du behöver en tolk med särskild kompetens
 • när du har behov av tolkning på ett mindre vanligt tolkspråk.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en telefontolk?

Sätt er som i en triangel. Telefonen ska vara placerad i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. 

Vad är avistatolkning?

Avistatolkning är när tolken också direktöversätter ett dokument muntligt i samband med en tolkning. Denna tjänst bokar du när du bokar ditt tolksamtal.

Fördelarna med att använda vår kundportal

Om du använder dig av kundportalen kan du

 • beställa tolktjänst dygnet runt utan någon risk för telefonköer
 • hantera tolkning direkt via webben
 • ändra och avboka redan gjorda bokningar
 • hämta information om dina uppdrag
 • kommunicera med Semantix tolkförmedling.

Med vår kundportal blir bokning av tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Jag vill boka en telefontolk men har inget login. Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig dina inloggningsuppgifter.