Regler och villkor

Telefontolkning

Vid telefontolkning finns tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Telefontolkning är ofta ekonomiskt fördelaktigt och det mest miljövänliga alternativet. Det är också ett bra alternativ om en tolk med specialkompetens inte finns i närheten.

Det finns många fördelar med telefontolkning:

  • Du slipper reskostnader och tolkens arbetstid används mer effektivt.
  • Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande ger.
  • Du har tillgång till ett större utbud av tolkar. Det gäller inte minst vid akut tolkning, när upptagningsområdet annars blir mycket begränsat, och vid tolkning i mindre frekventa tolkspråk.
  • Risken för jävsituationer och emotionell påverkan minskar.

Vi rekommenderar att du använder telefontolk vid följande tillfällen:

  • När du behöver tolk med kort varsel.
  • När du behöver en tolk med särskild kompetens.
  • När du har behov av tolkning på ett mindre vanligt tolkspråk.

Cookies

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats ännu bättre. Genom att fortsätta
använda webbplatsen så godkänner du detta.