Vanliga frågor och svar

Hur du kommer igång med Semantix tolktjänster.

Hur får jag ett kundnummer hos Semantix?

Du ansöker enklast om kundnummer här. Om du har ett akut tolkbehov och inte är kund hos oss kan du ringa 0770-45 74 00 så bokar vi en tolk åt dig på ett tillfälligt kundnummer.

Hur beställer jag en tolk?

För dig som redan är kund hos oss är det lättaste sättet att boka tolk att gå via vår kundportal eTolk.

Om du har ett kundnummer hos oss och ännu inte har tillgång till vår kundportal kan du beställa ett login här.

Om du inte har något kundnummer hos oss kan du alltid ringa 0770-45 74 00 så hjälper vi dig.

När är det bäst att kontakta Semantix för att beställa en tolk?

Om du använder dig av kundportalen eTolk kan du beställa dygnet runt utan någon risk för telefonköer.

Våra tyngst belastade telefontider är mellan 09:30-10:30 och 13:00-14:00, då finns risk för telefonköer. 

Priser och regler för bokning av tolk

Vad kostar det att använda en tolk?

Priserna är kopplade till ditt företags/din myndighets avtal med Semantix. Sök informationen i din organisation, till exempel på ert intranät. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till tolk@semantix.se.

Hur kort tid kan jag boka?

Tidsintervaller för bokning är knutet till ditt företags/din myndighets avtal med Semantix. Sök informationen i din organisation, till exempel på ert intranät. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till tolk@semantix.se.

Hur sent kan jag avboka en tolk utan att bli debiterad?

Regler för avbokning är knutet till ditt företags/din myndighets avtal med Semantix. Sök informationen i din organisation, till exempel på ert intranät. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till tolk@semantix.se.

Hur långt i förväg måste jag boka för att få en tolk?

Generellt gäller att ju tidigare du bokar desto större blir möjligheterna för oss att kunna hitta en ledig tolk som passar dina önskemål. Bokar du tätt inpå är risken att vi har få eller inga tillgängliga tolkar större.

Kan jag boka en särskild tolk?

Du kan alltid önska en särskild tolk när du lägger din beställning, så bokar vi in den tolken i första hand. Vi kan dock inte garantera att den tolken är tillgänglig just då.

Fel och avvikelser

Varför har jag fått en arabisk tolk från Irak när jag har beställt en arabisk tolk från Libanon?

Våra tolkar är registrerade efter språk, inte efter vilket land de kommer ifrån. När det gäller arabiska gör vi endast skillnad på den arabiska som talas i Nordafrika (Algeriet, Marocko och Tunisien) och standardarabiskan. Tolkarna behärskar de olika dialekterna inom standardarabiska oavsett vilket land de kommer ifrån.

Varför får jag ingen tolk?

Det finns, tyvärr, ett antal anledningar till att vi ibland inte kan tillsätta alla uppdrag. Några av de vanligaste anledningarna är:

  • Tolkbrist i din del av landet. Om du bor utanför de stora städerna är risken stor att det helt enkelt inte finns tillräckligt många tolkar i området.
  • Upptagna tolkar. De överlägset mest bokade tiderna hos oss är 10:00-12:00 och 13:00-15:00. Om du bokat tätt inpå tolktillfället och försökt få inom de här klockslagen kan det vara svårt för oss att hitta en tillgänglig tolk.
  • Akut sjukdom eller andra förhinder. Om en tolk sjukanmäler sig nära inpå uppdraget kan det ibland vara mycket svårt att hitta en ersättare.

Var vänder jag mig när något gått fel, till exempel om jag vill lämna klagomål eller om en tolk inte svarat i telefon?

Om det är ett akut problem, till exempel om en tolk är försenad eller inte svarar i telefon, så ska du ringa 0770-45 74 00 för att vi så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda ditt problem.

Andra, mindre akuta ärenden kan du rapportera in via kundportalen eTolk eller via e-postmeddelande till tolk@semantix.se. Skriv så utförligt du kan så att vi på ett så bra sätt som möjligt kan hjälpa dig med ditt problem.