Vad är videotolkning?

När man tolkar via video är det precis som en telefontolkning där tolkanvändaren och klienten sitter i samma rum men där tolken är med på video istället för i telefon. Här kan tolken se båda deltagarnas ansiktsuttryck och deltagarna kan se tolken. På platser där man inte har tillgång till specialutbildade tolkar är videotolkning ett bra alternativ.

Hur går videotolkning till?

Videotolkning kan i dag ske på flera olika sätt. Ett sätt är att du använder din egen videokonferensutrustning eller dator utrustad med portabel kamera, högtalare, mikrofon och programvara för videokommunikation. Ett annat sätt är att videotolkning görs via en mobil enhet, till exempel en surfplatta. 

Vilka fördelar har videotolkning?

Videotolkning har flera fördelar. Här är några:

 • Tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.
 • Du slipper reskostnader.
 • Miljöpåverkan minskar eftersom tolken inte behöver resa.
 • Du får tillgång till ett större utbud av tolkar eftersom du inte behöver ha en tolk just där du är utan kan anlita tolkar från hela landet.

När är det bäst att använda videotolkning?

Vi rekommenderar att du använder videotolkning

 • när du behöver en tolk med särskild kompetens
 • när du har behov av tolkning på ett mindre vanligt tolkspråk
 • när du har en fungerande webbkamera, portabel högtalare samt en fullgod internetuppkoppling.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en tolk?

Sätt er som i en triangel. Skärmen ska vara placerad i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. 

Vad är avistatolkning?

Avistatolkning är när tolken också direktöversätter ett dokument muntligt i samband med en tolkning. Denna tjänst bokar du när du bokar ditt tolksamtal.

Fördelarna med att använda vår kundportal

Om du använder dig av kundportalen kan du

 • beställa tolktjänst dygnet runt utan någon risk för telefonköer
 • hantera tolkning direkt via webben
 • ändra och avboka redan gjorda bokningar
 • hämta information om dina uppdrag
 • kommunicera med Semantix tolkförmedling.

Med vår kundportal blir bokning av tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Jag vill boka en videotolk men har inget login. Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig dina inloggningsuppgifter.